Pastatų ir gatvių istorijos

Anglikonų bažnyčia

Kiek atoki ir pamiršta, stokojusi dėmesio ir lankoma tik negausios bendruomenės Malkų gatvėje stovėjo pilka ir kukli „English Church". Anglikonų bažnyčia pastatyta pagal piešimo mokytojo Gustavo Valdhauerio projektą. Lėšų bažnyčiai davė Anglijos karalienė.

XV174_malku_gatveMalkų gatvė, 1913.III a. Anglijai iškilus iki galingiausios Europoje jūrinės valstybės su klestinčia prekyba, visuose Baltijos jūros uostuose anglų pirkliai steigė prekybos kontoras. Anglų pirklių ėmė gausėti ir Klaipėdoje, tuomet dar sunkiai beatsigaunančioje po Septynmečio karo. Dėl gero anglų organizuotumo plėtėsi prekyba tiek sausuma, tiek vandens keliais, didėjo į Klaipėdos uostą įplaukiančių laivų skaičius. Ryšiai su Britų salomis ypač artimi XVIII a. pab. - XIX a. pirmojoje pusėje, kai apie du trečdalius Klaipėdos jūrų prekybos buvo susiję su Anglija. Kasmet uoste pabuvodavo keletas tūkstančių anglų jūrininkų.

Kaip užsieniečiai anglų pirkliai turėjo mokėti didelius muito mokesčius už įvežamas prekes ir didelius mokesčius už laivų stovėjimą uoste. Iš vietinių pirklių to nebuvo reikalaujama. Norėdami išvengti didelių mokesčių, anglų pirkliai stengėsi įgyti miestiečių teises, tuo pačiu neatsisakydami Anglijos pilietybės. Pirko gyvenamuosius namus, komercines patalpas ir kvietė į Klaipėdą apsigyventi savo šeimas. Nemažai jų tapo didžiaisiais miestiečiais ir užėmė svarbius prekybos ir miesto valdžios postus. Tarp įtakingiausių Klaipėdoje minima didžiai pasiturinti Simpsonų šeima. Vienas iš Simpsonų buvo Klaipėdos Šv. Jono ložės steigėjas. Turtingos buvo Plavų, Picernų, Masonų, Ogilvių ir kitos šeimos.

Gerbiami anglų pirkliai darė didelę įtaką miesto gyvenimui. Buvo rengiamasi pa¬gal anglų madą, laikytasi anglų užstalės manierų, pirmenybė teikiama anglų literatūrai. Mišrios - anglų ir vokiečių - sutuoktinių poros taip pat nebuvo retenybė. Iki netolimos praeities Klaipėdos uosto žargone mirgėjo angliškų posakių.

172_anglu_baznyciaAnglų bažnyčia Malkų gatvėjeXVIII a. pab. buvo planuota statyti anglikonų bažnyčią Simpsonų šeimos anglų kolonijai padovanotame sklype (tarp dabartinio teatro ir Dangės), tačiau jį pardavė Klaipėdos garnizonui, kuris čia įsirengė jodinėjimo aikštę. Vėliau šioje vietoje iškilo Klaipėdos mie¬sto teatras. 1860 m. anglų kolonijos pageidavimu į Klaipėdą nuolatiniam darbui atvyko pastorius C. R. de Havilandas. Neturėdami savo bažnyčios, anglai kurį laiką pamaldas laikė Biržos salėje ir baptistų bažnyčioje. Jūrininkams pamaldos vykdavo tiesiog laivuose. Vieta netoli uosto, matyt, parinkta todėl, kad būtų arčiau anglų jūrininkų. Sklypą statyti bažnyčiai Malkų gatvėje padovanojo miestas. Klaipėdos vicekonsulo Viljamo Kembelo ir anglų generalinio konsulo Dancige žmonos pastangomis, Anglijos vyriausybei suteikus paramą ir inicijavus lėšų rinkimą užsienyje bei valstybės viduje, pavyko sukaupti pakankamai pinigų bažnyčios statybai. 1861 m. lapkričio 7 d. padėti bažnyčios pamatai, o 1863 m. rugpjūčio 2 d. jau vyko bažnyčios pašventinimo iškilmės. Bažnyčios statyba kainavo 1 800 angliškų svarų.

Statybos eiga domėjosi ir buvusi Anglijos princesė Augustė Viktorija, hercogo Friedricho vyriausioji duktė ir princo Vilhelmo, vėliau tapusio Prūsijos karaliumi Vilhelmu II, žmona. Bažnyčiai vargonus, puošmenas altoriui, sakyklą padovanojo pirklio Plavo šeima. Ant šoninių sienų kabėjo marmurinės plokštės su Biblijos tekstais, padovanotos Anglijos karalienės Viktorijos. Klaipėdos anglikonų parapija buvo pavaldi Londono vyskupui.

XIX a. pab. prekyba su Anglija sunyko palaipsniui pereidama į vokiečių rankas. Daug anglų šeimų pardavė namus ir išvyko iš Klaipėdos. Saujelė likusių anglų mieste buvo paskirstyti vokiečių bažnytinėms bendruomenėms. Iki 1900 m. besikeičiantys anglų dvasininkai laikė pamaldas anglų kilmės miestiečiams ir uoste stovinčių laivų jūrininkams. Dėl mažo parapijiečių skaičiaus ir menko atlyginimo anglikonų dvasininkai pastoviai gyventi mieste nenorėjo. 1900 m. sausio 1 d. pastorius Hopgudas laikė paskutines anglikonų pamaldas bažnyčioje. XX a. pr. anglikonų bažnyčia buvo perduota vietos liuteronų bendruomenei su sąlyga, kad visi interjero atributai liktų savo vietose. Nuo 1933 m. šioje bažnyčioje kas trečią sekmadienį liuteronų pamaldos vykdavo ir lietuvių kalba.

Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, Klaipėdoje vėl įsisteigė keletas anglų prekybinių kontorų, kadangi Anglija buvo pagrindinis Klaipėdos krašto ir Lietuvos žemės ūkio produktų pirkėjas. Vis dėlto mieste tuomet gyvenusių anglų neužteko įkurti bendruomenei. Po karo išplėšta ir apgadinta anglikonų bažnyčia buvo sulyginta su žeme.

YouTube kanalas

tv-clip-art

... from Klaipeda

Happy Klaipeda

3-D Klaipėda

Virtuali_Klaipeda_pic

 

Vaizdo kameros Klaipėdoje

saugus_miestas2  Vaizdo kameros mieste. Stebėkiti transliuojamą vaizdą realiuoju laiku.

Konverteriai

Matavimo vienetų konverteris

units
 

Valiutos konverteris

currency-trading

Pasaulio laiko zonos

earth_time

Pasaulio šalių šventės

World map

Yra klausimų?

question_man feeder_2
Bill of Lading, Feeder, FCL, ...
FCL document-icon