Pastatų ir gatvių istorijos

Liepų gatvės istorija (buv. Aleksandro)

Viduramžiais rajonas tarp Danės ir dabartinės Simono Daukanto gatvės buvo vadinamas Krūmamiesčiu. Manoma, kad prieš kelis šimtus metų šiame rajone augo daug krūmų. Buv. Aleksandro gatvė (dab. Liepų) - Klaipėdos pagrindinė gatvė, kuriai, regis, pagaliau prigijo Aleksandro vardas ir kuri dar 1780 m. nesiskyrė nuo šiaurinėje Dangės pusėje, priešais Tilto vartus (Biržos tiltą), plytėjusių ganyklų ir miestiečių dirbamų laukų.

XVII a. pradėjo dėliotis dabartinė Liepų gatvė. Iš pradžių čia kūrėsi sodininkai, gėlininkai, o kiek vėliau - pirkliai, pramonininkai, tarnautojai. Neretai tai būdavo atvykėliai iš Anglijos, kai kurie susigiminiavę su vietiniais vokiečiais. Tie turtuoliai namus, sandėlius turėdavo ir senamiestyje. O čia, ramioje vietoje, statėsi savo rezidencijas. 

Liepu_gatve_1898Aleksandro gatvė, 1898 m.Liepu_gatveLiepų gatvė, XX a.pr.

XVIII a. pirmojoje pusėje Krūmamiestyje gyvendavo daugiausiai neturtingos lietuvių šeimos. Sodybėlės buvo varganos, dažniausiai vieno namuko, kartais ir tvartelis būdavo greta. Sodybėlės kurdavosi padrikai, be jokio plano ir, artėjant priešui, komendantui parėdžius, būdavo sugriaunamos arba sudeginamos. Pasak istoriko Jono Tatorio, tokia būdavusi to meto gynybos taktika: kad priešas neįsitvirtintų, priemiesčius sunaikindavo patys Klaipėdos gynėjai. Todėl ir Krūmamiestis ne kartą būdavo naikinamas, o vėliau vėl atsistatydavo.

XIX a. pirmojoje pusėje-XX a. pradžioje Liepų gatvė tapo reprezentacinė. Jai net specialūs reikalavimai buvo keliami. Pavyzdžiui, šaligatviais buvo draudžiama vežioti krovinius rogutėmis, vežimaičiais, netgi nešioti sunkius ryšulius ar... lieti vandenį. O kai turčiai sužinojo, kad Liepų gatvę ketinama prailginti ir nutiestu tiltu per Danę ją sujungti su plentu, jie protestavo: kaip reikės gyventi, jei ankstyvą rytą Liepų gatve ims dardėti valstiečių vežimai...
115-Liepu_gatveAlexanderstrasse - Liepų gatvė, 1899 m.Liepu_gatve_dabarLiepų gatvė

Spausdinti

YouTube kanalas

tv-clip-art

... from Klaipeda

Happy Klaipeda

3-D Klaipėda

Virtuali_Klaipeda_pic

 

Vaizdo kameros Klaipėdoje

saugus_miestas2  Vaizdo kameros mieste. Stebėkiti transliuojamą vaizdą realiuoju laiku.

Konverteriai

Matavimo vienetų konverteris

units
 

Valiutos konverteris

currency-trading

Pasaulio laiko zonos

earth_time

Pasaulio šalių šventės

World map

Yra klausimų?

question_man feeder_2
Bill of Lading, Feeder, FCL, ...
FCL document-icon