herb-png

 UOSTAS.info

KLAIPĖDOS UOSTO IR MIESTO                 INFORMACINIS PORTALAS

    skirtas 760-jam  (1252-2012)                                    Klaipėdos miesto jubiliejui

 

Lighthouse3

Spausdinti

Sutartis dėl Memelio pilies ir miesto statybos

. Tema: Klaipėdos istorija

VOKIEČIŲ  ORDINO VIETININKO  EBERHARDO  FON ZEINĖS  IR
KURŠO  VYSKUPO  HEINRICHO  SUTARTIS  DĖL
MEMELIO  PILIES  IR  MIESTO  STATYBOS

Mes, brolis Heinrichas, Dievo malone Kuršo vyskupas iš Minoritų ordino, linkime didelės laimės ir išganymo Sūnuje gyvastingo Dievo visiems, kam skirtas šis raštas. Tebūnie visiems paskelbta ir žinoma, kad toje vietoje, kur susilieja Dangė ir Memelis, Dievo garbei ir krikščionių tikėjimo skleidimui bus pastatydinta pilis. Nuomai ji bus atiduota didžiai pagarbintos Mergelės Marijos vokiečių ordino broliams, duoklei rinkti nuo penkių šimtų valakų penkeriems metams skaičiuojant nuo tos dienos, kai pradėta bus pilies statyba, ir kokios tik naudos iš neįdirbtų žemių gauti beįstengtų. Vis dėlto su sąlyga, jeigu atsitiktų taip, kad žemės būtų padalintos, mums atiteksiančioje žemių dalyje galėtume pastatyti tris sodybas, nes taip mums būtų geriausia. Kokios tik naudos broliai teisėtai iš šių žemių turėtų, kurių jie dar nespėjo savo valdžion pajungti, o anos Kuršo vyskupystei priklauso, penkerius metus, kaip numatyta, galės šia teise naudotis. Pasibai¬gus penkeriems metams, mums turės atitekti trečioji dalis, o dvi dalys Vokiečių ordino broliams, kaip Apaštalų laiškuose įsakmiai išguldyta.

   Pirmaisiais metais pilis bus statoma mūsų ir dvasiškųjų brolių pavaldinių bendromis jėgomis. Tačiau kitus ketverius metus pilį su visomis jos išlaidomis valdyti ir išlaikyti turės dvasiškieji broliai. Kai tik prabėgs vieneri metai, jie privalės mums suteikti trečiąją pagal mestus burtus pilies dalį, kurioje mes turėsime savo valdžią. Pasibaigus dvejiems metams, skaičiuojant nuo pilies pastatymo, kartu su dvasiškaisiais broliais norime šalia pilies įkurti miestą, jei tik vienbalsišku patarimu nebūsime linkę šio laiko tęsti. Siame mieste savo nuožiūra išsirinksime laisvą vietą statybai didelės bažnyčios ir rūmų, skirtų mums, mūsų ponams ir dvasininkijai. Šiose vietose mūsų dalyje mes ir dvasiškieji broliai savosiose galės savo valia daryti viską, kas vieniems ir kitiems atrodys gera ir naudinga, be jokių kliūčių ir įrašo į jurisdikciją, nesvarbu, pasaulietinė ji ar dvasiška.

     Likusio miesto dvi dalys su visomis teisėmis turės priklausyti ordino broliams, trečioji dalis mums, tačiau nė iš vieno jurisdikcijos neturi būti atimta nė mažiausia iš jam priklausančių privilegijų, laisvių ar kitokių teisių. Tuomet, kai pilis jau bus pastatyta, ketiname tas žemes, į kurias pilis remiasi, valdyti nepadalytas bendromis teisėmis ir jėgomis su broliais, kaip mums ir jiems atrodys geriausia. Tačiau likusias nepadalytas žemes norime pasidalinti taip, kaip mums atrodys naudinga. Galiausiai, jeigu atsitiktų taip, kad netektume minėtos pilies, tai nei broliai iš mūsų, nei mes iš brolių nereikalausi¬me atlyginti nuostolių, atsiradusių pilies valdymo laikais. Taip pat mes norime, kad mūsų sodybos, kurias skyrėme piliai, laisvai ir nekliudomai vėl atitektų mums. Liudijame ir sutvirtiname šį raštą mūsų ir mūsų bažnyčios probsto antspaudais.

Įvyko po Kristaus, mūsų Išganytojo, gimimo tūkstantis du šimtai ir penkiasdešimt antraisiais metais rugpjūčio pirmą dieną.

Share

Orai Klaipėdoje

KLAIPĖDA WEATHER

Orų prognozė savaitei >>

facebook-2

Įvykių kalendorius

Rugpjūtis 2022
Pr An Tr Kt Pt Št Sk
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Klaipėdos žemėlapis

map


Laivai uoste
      Laivų uoste žemėlapis

3-D Klaipėda

Virtuali_Klaipeda_pic

 

Vaizdo kameros Klaipėdoje

saugus_miestas2Klaipėdos miesto vaizdo stebėjimo kameros, galima tiesiogiai stebėti transliuojamą vaizdą.

Kiek klaipėdiečių?

statistika
Pagal 2020 m. duomenys
Klaipėdoje gyvena
149'157 gyventojų
(156'141 - 2015 m.
162 360 - 2011 m.)

Lankytojai

Kurios Linijos konteineris?

kurios linijoskurios linijos klausimasLaukiate krovinio, gabenamo jūriniame konteineryje, bet nežinote, kokiai Linijai jis priklauso?  Pagal konteinerio prefiksą suraskite Liniją ir jos agentą, kurio kontaktus galite rasti Linijos tinklapyje arba uosto įmonių kataloge.

Konverteriai

Matavimo vienetų konverteris
units
Valiutos konverteris
currency-trading
 

Pasaulio laiko zonos

Pasaulio laiko juostų žemėlapis
earth_time

Pasaulio šalių šventės

World map

Yra klausimų?

question_man feeder_2
Bill of Lading, Feeder, FCL, ...
FCL document-icon