Pastatų ir gatvių istorijos

Reformatų bažnyčia

Friedricho_Vilhelmo_gatve_1939-1940Reformatų bažnyčia, 1939-1940 m.Evangelikai reformatai - J. Kalvino mokymo sekėjai, kurį Martynas Liuteris vadino didžiuoju krikščioniu. O bažnyčios pavadinimas - trumpinys iš "Dievo žodžiu reformuota Bažnyčia". Jos pasekėjų pasaulyje yra 70 milijonų. Lietuvoje šiuo metu yra vienuolika reformatų parapijų.

Mažojoje Lietuvoje reformatų bendruomenės atsirado XVI a. vid. iš sėsliai įsikūrusių olandų ir škotų pirklių bei amatininkų, o vėliau pasipildė išeiviais iš Prancūzijos, vadinamaisiais hugenotais, Lietuvos, Lenkijos, Šveicarijos ir Vokietijos. Šiai konfesijai įsitvirtinti krašte padėjo valdančiosios Prūsijos dinastijos kunigaikščio Jono Žygimanto (Johann Sigismund) 1613 m. perėjimas į reformatų tikėjimą. Jam tapus Prūsijos hercogu, liuteroniška krašto luomų dauguma, baimindamasi priverstinio reformatų tikėjimo protegavimo iš valdančiųjų pusės, buvo nusiteikusi priešiškai, todėl reformatai viešajame krašto gyvenime buvo ne iš karto pripažinti, ir jiems buvo leidžiama melstis pilies salėje arba privačiuose namuose. Pirmąsias reformatų pamaldas Karaliaučiuje laikė kunigas Jonas Krocijus 1616 m. spalio 20 d., o pamaldos su Šv. Vakariene įvyko 1617 m. Pirmosios viešos pamaldos Karaliaučiuje įvyko 1640 m.

Kai vyko trisdešimtmetis karas, Brandenburgo - Prūsijos kunigaikščių rezidencija persikėlė į Karaliaučių. Juos užtarė 1645 m. ir katalikas, Abiejų Tautų Respublikos karalius. Nuo 1658 m. bendruomenė išlaikė garsiąją pilies mokyklą. Tik valdant Friedrichui Vilhelmui (1620-1688) 1645 m. reformatai buvo pripažinti kaip lygiateisė krikščionių bendrija, tačiau galutinis jos pripažinimas buvo pasiektas 1657 m., kai Vėluvos (Wehlau) sutartimi Prūsijai buvo suteiktas suverenitetas, kas leido kunigaikščiui įgyti atsvarą liuteronų atžvilgiu. Konfesinж įvairovж ir jos lygiateisiškumą galutinai įtvirtino 1660 m. Olivos sutartis, nutraukusi leno ryšius su Lenkija. Nuo 1646 m. reformatai rinko savą konsistoriją, tačiau sinodo neturėjo.

Friedrichui Vilhelmui III 1817 m. rugsėjo 27 paskelbus kreipimąsi dėl vieningos evangelikų bažnyčios įsteigimo, buvo sukurta Prūsijos unijinė evangelikų bažnyčia. Reformatų parapijas administravo Karaliaučiaus Konsistorija, veikė dvi reformatų inspektūros - Karaliaučiaus ir Prūsijos-Olandijos.

Kaip Klaipėdoje atsirado reformatų bendruomenė?

Reformatu baznycia panoramaReformatų bažnyčiaReliginiai karai Europoje sukėlė migracinius procesus, ir, įsivyravus religinei taikai, suaktyvėjo prekyba. Į kraštą kėlėsi ir dėl religinių persekiojimų pasitraukж asmenys iš LDK, verslo ryšius plėtojantys šveicarai bei religinių karų ir persekiojimų išvarginti vokiečių reformatai.

Klaipėdoje reformatai įsikūrė apie 1630-1635 m., kur jie galėjo naudotis pilies bažnyčia. Nuo 1667 m. jiems leista viešai laikyti pamaldas, 1669 m. jie isigijo tam tikslui namą, kuris 1678 m. didelio miesto gaisro metu sudegė.

Pirmoji bažnyčia dabartinėje Tiltų g. veikė nuo 1683 iki XVIII trečiojo dešimtmečio. Pastatas buvo nedidelis, su bokšteliu, specialiai projektuotas Prūsijoje, statybą asmeniškai kuravo krašto valdovas. 1725 m. Grįžgatvio gatvės rajone, bastiono vidinėje dalyje, įsteigtos kapinės, veikė mokykla.

Septynerių metų karo metu bažnyčia nukentėjo, todėl reformatai kurį laiką meldėsi katedrinėje Šv. Jono bažnyčioje, mergaičių mokyklos salėje. 1779-1782 m. senosios bažnyčios vietoje pastatoma nauja Klaipėdos barokui būdinga bažnyčia iš nedidelių olandiškų plytų, kas suteikė miesto architektūrai išskirtinį ir kartu kuklų vaizdą. 1835 metais bažnyčioje buvo pastatyti Karaliaučiuje Šervaičio (Scherweit) firmos pagaminti vargonai.

Friedricho_miestasPanorama į Friedricho miestą iš Šv.Jono bažnyčios1854 metais, didžiojo Klaipėdos gaisro metu, bažnyčia sudegė. Pagal F. A. Štiulerio projektą itališko romaninio stiliaus bažnyčia atstatoma 1859-1861 metais. Ji priminė Veronos ir Modenos bažnyčias. Fasadą puošė neoromantikai būdingas arkatūrinis karnizas ir gotikinio stiliaus apvalus fasado langas - vadinamoji rožė. Kampus puošė piliastrai, peraugantys į smailius bokštelius. Bažnyčios vidus buvo paprastas. Iš likusios bažnyčios vidaus nuotraukos, darytos 1930 metais, matyti, kad Dievo Stalas (taip reformatų bažnyčios tradicijoje vadinamas altorius) buvo apsidėje, kurios langai buvo dekoruoti spalvotais vitražais, juose matyti geometriniai ir augaliniai motyvai bei greičiausiai laiminanti Kristaus figūra. Galime tik spėlioti, kad kaip ir daugumos Klaipėdos viešųjų pastatų, taip ir reformatų bažnyčios interjeras buvo apšviečiamas dujiniais žibintais.

Šios, kaip ir Jono bažnyčios bokštas buvo orientyras laivams, jo piešinių pasitaiko senuosiuose jūrlapiuose. Bokštas - varpinė, priminė Parmos katedros bokštą. Jis buvo sudarytas iš trijų dalių. Viršų vainikavo aštuonkampio plano piramidinis stogas. Jo apačia buvo siauresnė, todėl, kaip ir Jono bažnyčioje, buvo apžvalgos aikštelė. Bokšte kabėjo trys varpai ir laikrodis.

Kaip ir dauguma kitų Klaipėdos krikščionių bažnyčių, reformatų bažnyčia buvo nugriauta po Antrojo pasaulinio karo, taikos metais.

Liturgija

"Reformatai nenustato griežtos ribos tarp dvasininkų ir pasauliečių. Nėra vienuolijos ir kunigai nesilaiko celibato. Iš sakramentų pripažįstami tik krikštas ir komunija. Kunigui neatliekama išpažintis, nėra garbinama Marija. Tikėjimas moko, kad geri darbai - gyvo tikėjimo vaisius, ženklas, kad žmogus apdovanotas Kristaus teisumu. Martynas Liuteris manė, kad ne darbai, ne išteisinimo būsena, nuolankumas ir netgi ne atgaila, tik tikėjimas daro nusidėjėlį teisų.

Reformatu_baznycia_Vilhelmo_gatveReformatuų bažnyčia Fr.Vilhelmo gatvėje, 1916 m.Reformatu_baznyciaŠiandien - įprastas gyvenamasis namas

YouTube kanalas

tv-clip-art

... from Klaipeda

Happy Klaipeda

3-D Klaipėda

Virtuali_Klaipeda_pic

 

Vaizdo kameros Klaipėdoje

saugus_miestas2  Vaizdo kameros mieste. Stebėkiti transliuojamą vaizdą realiuoju laiku.

Konverteriai

Matavimo vienetų konverteris

units
 

Valiutos konverteris

currency-trading

Pasaulio laiko zonos

earth_time

Pasaulio šalių šventės

World map

Yra klausimų?

question_man feeder_2
Bill of Lading, Feeder, FCL, ...
FCL document-icon