Pastatų ir gatvių istorijos

Spausdinti

Zyberto F.V. spaustuvė (Biržos g. 8)

. Tema: H.Manto gatvės atkarpa (buv. Biržos)

Zyberto F.V. spaustuvė – spaustuvė ir leidykla, veikusi 1865–1944 m. Klaipėdoje, dabartinio viešbučio „Viktorija“ vietoje, adresu Biržos gatvė Nr. 8.

Istorija

Birzos_gatve_8_Liepu_sankryzaF.V.Zyberto spaustuvė, Biržos g.8 (kairėjė)Buvusi „F.V.Horcho našlės“ spaustuvė, kurią 1865 m. nusipirko Šilokarčemos (dab. Šilutė) spaustuvėlės savininkas Frydrichas Vilhelmas Zybertas. F.V.Zybertui mirus, 1900 m. savininku tapo jo sūnus Hermanas Vilhelmas Zybertas, nuo 1922 m. priklausė akcinei bendrovei, į kurią įėjo ir Zybertų šeimos nariai. 1866 m. F.V.Zybertas nusipirko E.Vaikinio, o 1872 m. – A.H.Štobės spaustuves ir tapo viso krašto poligrafijos pramonės savininku.

Įmonė turėjo spaustuvę, litografiją, knygrišyklą, knygyną. Spaudos įmonėje buvo leidžiamos knygos, įvairūs smulkūs leidiniai lietuvių kalba, skirti Mažajai Lietuvai. Įmonė leido laikraščius lietuvių ir vokiečių kalbomis. Pirmasis laikraštis, leistas nuo 1867 m. Klaipėdoje, buvo „Memeler Zeitung“ (Klaipėdos laikraštis). F.V.Zybertas 1872 m. nupirko ir iki 1944 m. leido žymiausią leidinį – dienraštį „Memeler Dampfboot“ (Klaipėdos garlaivis). Zyberto spaustuvė spausdino periodinius leidinius „Pakajaus balsas“, „Keleivis“, „Lietuviškos kalendros“. 1905–1940 m. čia ėjo „Lietuviška ceitunga“, nuo 1923 m. žurnalas „Žiburėlis“.

Birzos_gatve_XIXVaizdas į Biržos g., tiesiai centre - Biržos g.8, XIX a.pab.F.V.Zybertas ir jo vardu pavadinta įmonė iki 1919 m. parengė gausų būrį poligrafininkų. Bendrovės nuveiktus darbus temdo prieš Antrąjį pasaulinį karą skleista priešiška Lietuvai propaganda. Po karo spaustuvės įkūrėjo vaikaitis Frydrichas Vilhelmas Zybertas įmonę atkūrė Oldenburge (Vokietija), ten atnaujino ir „Memeler Dampfboot“ leidimą.