Pastatų ir gatvių istorijos

Spausdinti

Stenbergo namas (Liepų g.7)

. Tema: Liepų gatvė (buv. Aleksandro)

Nuo 1858 metų adresų knygoje galimas rasti įrašus, kad šis namas, tuo metu adresu Aleksandro g. 24, priklausė prekybininkui Stenbergo šeimai. Po 1866 dalis namo priklausė Belgijos konsului Sternbergui, o nuo 1898 metų namo savininku vėl  tapo konsulo ir prekybos atašė Sternbergo šeima.

Liepu 7 fasadasLiepų g.7 namo fasadasXX a. pirmajame dešimtmetyje aktyviausiai namus statėsi pirkliai ir aukšti valdininkai. Namuose-rezideneijose savininkai ne tik gyveno, bet ir turėjo kontoras. Didumą namo vietos užėmė butas, o kitoje namo dalyje buvo kontora. Į abu sektorius įeinama iš gatvės pro atskiras duris. Beveik simetriškas šio vienaaukščio namo pagrindinis fasadas papuoštas lipdiniais ir skulptūromis.

1909 metais savininku minimas Abelis Tobias Kaufmann – taip pat miesto pirkliui. Tikėtina, kad Tobias Abelmann Sternberg nupirko namą XX amžiaus pradžioje ir tada jis galėjo perstatyti namą pagal jugendo stilių.

Po Pirmojo pasaulinio karo namas priklausė pirkliui ir danų konsului Henry Šmėlingui (Schmaling) - Memelio pirklių gildijos vadovui, o namas keletą metų tarnavo kaip prekybos rūmai iki 1933 metų, kai mirė p. Šmėlingas. Po Antrojo pasaulinio karo užstatytas antrasis aukštas.

Liepu 7 XXprAleksandro g.24 - jugendo stiliaus namas, XX pr.Liepu 7... dabar namas Liepų g. 7