Spausdinti

Zybertas Fridrichas Vilhelmas

. Tema: Miestas ir žmonės

Zybertas (Siebert) Fridrichas Vilhelmas (1833-1900) gimė 1833 05 05 Heisberge; spaustuvininkas, leidėjas. Nusipirkęs Šilokarčemoje (dabar Šilutė) spaustuvėlę pradėjo leidėjo darbą. 1865 m.  Klaipėdoje nupirko “F. V. Horcho našlės”, 1866 m. - E. Vaikinio, 1872 m.- A.H.Štobės spaustuves ir tapo  krašto poligrafijos pramonės šeimininkas. Sieberto įkurta spaustuvė veikė Klaipėdoje nuo 1865 iki 1944 metų. Po jo mirties spaustuvę perėmė sūnus HermannasWilhelmas, nuo 1922 m. įmonė priklausė   akcinei bendrovei, į kurią įėjo ir Zybertų šeimos nariai. Įmonė turėjo spaustuvę, litografiją, knygrišyklą, knygyną.

Siebert_Willy_ir_Helene_1920Leidėjų pora Willy ir Helene Siebert, 1920 m.Zybertų įmonėje buvo leidžiami laikraščiai lietuvių ir vokiečių  k., pirmasis laikraštis, leistas nuo 1867m. Klaipėdoje, buvo “ Memeler Zeitung” (“Klaipėdos laikraštis”). Spaustuvė  nuo 1872 m. nupirko ir iki 1944 m. leido žymiausią leidinį - dienraštį “Memeler Dampfboot” (“Klaipėdos garlaivis”), spausdino kitus periodinius leidinius “Pakajaus balsą”, “Keleivį”, „Lietuviškas kalendras“. 1905-1940 m. čia ėjo “Lietuviška ceitunga”, Spaudos įmonėje buvo leidžiamos knygos, įvairūs smulkūs leidiniai lietuvių kalba., skirti M. Lietuvai. F. V. Siebertas ir jo vardu pavadinta įmonė iki 1919m. parengė gausų būrį poligrafininkų.

Bendrovės nuveiktus darbus temdo prieš karą skleista priešiška Lietuvai propaganda. Po II pasaulinio karo spaustuvės   įkūrėjo vaikaitis F.V.Zybertas įmonę atkūrė Oldenburge (Vokietija), ten atnaujino “Memeler Dampfboot” leidimą.

Mirė FriedrichasVilhelmas Zybertas 1900-03-12 Klaipėdoje.